Участници

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Йорданка Фандъкова е родена на 12 април 1962 г. в Самоков. Възпитаничка е на 35-а руска езикова гимназия - София, завършила е СУ "Св. Климент Охридски" - специалност руска филология. Трудовата си кариера започва като учителка в 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" в София, а от 1998 г. е директор на училището. През 2005 г. е назначена на поста заместник- кмет на Столична община с ресор "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости".На парламентарните избори за 41-о Народно събрание, произведени на 5 юли 2009 г., е избрана за депутат от партия ГЕРБ  в 24 МИР - София. През същата година става министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов.На 15 ноември 2009 година Йорданка Фандъкова е избрана за кмет на София. През септември 2011 година Фандъкова, се кандидатира за втори мандат. Печели кметското място още на първи тур - на 23 октомври 2011 г.

Тодор Попов, председател на НСОРБ, кмет на община Пазарджик

Тодор Попов, председател на НСОРБ, кмет на община Пазарджик

Тодор Попов е роден на 26 декември 1967 година в Пещера. Завършва „Право" в Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 1992 до 1995 година е младши съдия и районен съдия в Окръжен и Районен съд - Пазарджик. В периода 1995-2007 година работи като адвокат.От 1999 до 2007 година е общински съветник в Общински съвет - Пазарджик, като в последните четири година от периода е председател на общинския съвет. През ноември 2007 година е избран за кмет на Пазарджик. Издигнат от инициативен комитет, Попов печели изборите на втори тур.

На 23 октомври 2011 година Попов стана кмет отново на Пазарджик с 69.01%, които печели на първи тур.

Илко Николов, председател на Общински съвет Пловдив

Илко Николов, председател на Общински съвет Пловдив

Арх. Илко Николов е роден на 8 декември 1956г. в Пловдив. През 1974г. завършва Математическа гимназия „Акад.Кирил Попов” – Пловдив, а през 1981г. Висшия институт по архитектура и строителство със специалност „Архитектура”.
Арх. Илко Николов е член на управителния съвет на Бизнес експертен съвет Пловдив, зам.-председател на Съюза на архитектите в България, председател на Съюза на архитектите в България – Дружество Пловдив и председател на Асоциацията за устойчиво развитие и анализи. Архитект Николов е член на Камарата на архитектите, член на Експертен съвет по устройство на териториите на Община Пловдив, член на Консултативен съвет към Главния архитект на Община Пловдив и на други обществени структури.

Паул Форстрайтер, член на борда на директорите SWARCO

Паул Форстрайтер, член на борда на директорите SWARCO

Паул Форстрайтер е роден във Виена и учи машиностроителна техника и икономика във виенския Технически университет. С 18-годишна кариера на различни мениджърски позиции в рамките на групата SIEMENS в Австрия. В периода 2003 - 2007 г. е отговорен за създаването на австрийското бизнес звено на Siemens AG „Трафик ИКТ” и е имал водеща роля в стартирането на проекта на ASFINAG (австрийска корпорация, която планира, финансира, изгражда, поддържа и събира такси за австрийските автомагистрали, изцяло собственост на Република Австрия) за управление на трафика и създаване на информационна система. Участва в много проекти на UTC в Австрия и ЦИЕ. През април 2011 г.Форстрайтер се присъединява към групата SWARCO. Паул Форстрайтер е член на изпълнителния съвет на SWARCO TRAFFIC HOLDING AG и на изпълнителния съвет на Австрийския пътен ИКТ клъстер (ATTC).

Евгения Караджова, управител на „Есри България”

Евгения Караджова, управител на „Есри България”

Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика".
През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и частни организации.
Член е на Управителния съвет на единствената Асоциация за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE) и на Българската асоциация за геопространствени информационни системи (БАГИС). Тя е сред учредителите на АФСЕА България, член на Управителния съвет на Българската асоциация по картография, както и член на Комисията по законодателна дейност към Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Грегор Лончар, индустриални решения, интелигентни градове, лидер за централна и източна Европа, IBM SWG

Грегор Лончар, индустриални решения, интелигентни градове, лидер за централна и източна Европа, IBM SWG

Деница Николова, ръководител на УО на ОПРР

Деница Николова, ръководител на УО на ОПРР

арх. Георги Коларов, DGNB Одитор Устойчиви градски структури, Председател на Българския Съвет за устойчиво развитие

арх. Георги Коларов, DGNB Одитор Устойчиви градски структури, Председател на Българския Съвет за устойчиво развитие

Георги Коларов е дипломиран инженер-архитект, собственик и управител на „Булгарконсулт Архитекти и Инженери” ЕООД, както и инициатор за създаването и президент на Български съвет за устойчиво развитие. В първите години от трудовата си дейност той е работил по различни проекти в Северна и Централна Африка, Близкия Изток и ФРГ.
В настоящия период арх. Коларов е насочил усилията си в развитието на устойчивото строителство и прилагането му в България, като бизнес подход без алтернатива.

Щефан Решке, координатор на EXPO REAL за Централна и Източна Европа

Щефан Решке, координатор на EXPO REAL за Централна и Източна Европа

Любомир Христов, зам.-кмет на Столична община

Любомир Христов, зам.-кмет на Столична община

проф. Вито Мауро, член на надзорния съвет на SWARCO AG

проф. Вито Мауро, член на надзорния съвет на SWARCO AG

инж. Борислав Кръстев, ръководител на ЗИП "Интегриран градски транспорт - Пловдив"

инж. Борислав Кръстев, ръководител на ЗИП "Интегриран градски транспорт - Пловдив"

Иваница Бояджиева, управител на ОП "Център за градска мобилност", Плевен

Иваница Бояджиева, управител на ОП "Център за градска мобилност", Плевен

Руска Бояджиева, ръководител проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"

Руска Бояджиева, ръководител проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"

Руска Бяджиева дълги години е работила за структурите на Американския и Българския Червен кръст, участвайки в редица обучения и проекти.
От 2008 г. като главен експерт в Община Бургас, разработва новия транспортен план на града и проекта за подобряване и развитие на културната му инфраструктура.
За времето, през което се занимава с работата по проекти Бояджиева е разширила професионалния си опит с обучения и квалификации във връзка с разработването на проекти по програми на ЕС, мониторинга и оценката на проекти, планирането и управлението им.
Освен с опита си в работата по проекти, Бояджиева има добри умения като обучител, участвайки в няколко успешно реализирани проекта на Червения кръст, Сдружение "Равновесие", Американската агенция за международно развитие, Програмата ФАР предимно със социална насоченост.

Румен Михайлов, председател на УС на българска асоциация ИТС

Румен Михайлов, председател на УС на българска асоциация ИТС

След завършване на висшето си образование инж. Румен Михайлов работи в ІТ и телекомуникационните индустрии.
От 1994 година работи за Търговското представителство на американската фирма 3М в България.
Повече от 17 години тясно специализира и професионално се занимава с проекти и програми за повишаване безопасността на пътната инфраструктура. Активно работи и в сферата на интелигентните транспортни системи.
Един от учредителите и председател на Управителния съвет на учреденото през 2010 г. Сдружение "Българска Асоциация Интелигентни транспортни системи" (БАИТС или ITS Bulgaria).

Золтан Килиан, директор межуднародни продажби, T-Systems Hungary Ltd.

Золтан Килиан, директор межуднародни продажби, T-Systems Hungary Ltd.

Робърт Нордентофт, представител на фирма Traffic Network Solutions SL

Робърт Нордентофт, представител на фирма Traffic Network Solutions SL

Золтан Жутаси, изпълнителен директор, Synergon information systems

Золтан Жутаси, изпълнителен директор, Synergon information systems

Савина Големинова, консултант по европейски проекти

Савина Големинова, консултант по европейски проекти

арх. Петър Диков, главен архитект на Община София

арх. Петър Диков, главен архитект на Община София

Роден е на 19 септември 1953-а и е възпитаник на Висшия институт за архитектура и строителство (ВИАС). Във визитката си е записал 27 години трудов стаж в Националния център по териториално развитие, където е бил заместник изпълнителен директор. Бил е и управител на проектантско студио "ПроАрх", както и на Научноизследователски и проектантски институт за регионално и градско планиране и архитектура.

От февруари 2006-а Петър Диков е главен архитект на София.

арх. Веселина Илиева, главен архитект на Община Бургас

арх. Веселина Илиева, главен архитект на Община Бургас

арх. Яни Вълканов, главен координатор на екипа на ИПГВР – София

арх. Яни Вълканов, главен координатор на екипа на ИПГВР – София

арх. Цветан Петров, ръководител на консорциум, представляващ обединение „Устойчиво развитие на Бургас”

арх. Цветан Петров, ръководител на консорциум, представляващ обединение „Устойчиво развитие на Бургас”

арх. Белин Моллов, ръководител на консорциум "Пловдив 2020"

арх. Белин Моллов, ръководител на консорциум "Пловдив 2020"

Арх. Белин Моллов е завършил архитектура във ВИАС - София.
От 1971 до 1990 г. работи в Генералния план на София, от 1991 г. до 1995 г. е съветник в Столичния общински съвет, от 1992 г. е в администрацията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, през 2001-2002 г. е заместник-министър, след това е бил съветник и отново заместник-министър.
 

Никола Игнатов, мениджър управление на собствеността, София Еърпорт Център

Никола Игнатов, мениджър управление на собствеността, София Еърпорт Център

Никола Игнатов се присъедини към Тишман през 2006 година като управител на собствеността и е директно отговорен за качественото опериране и управление на делегираните му проекти увеличавайки продуктивността и стойността на активите.  
На предишния си пост е бил заместник-управител на управленското дружество на канадската банка Toronto Dominion Canada Trust в Торонто.
Носител е на лицензирана акредитация от Canadian Securities Accreditation и на M.A по международни икономически отношения от Университета в Малта.

инж. Ралица Каменова, представител на Armstrong

инж. Ралица Каменова, представител на Armstrong

арх. Ивайло Мишев, управител АТМ

арх. Ивайло Мишев, управител АТМ

Таня Христова, кмет на община Габрово

Таня Христова, кмет на община Габрово

Таня Христова е родена на 19.07.1971 г. Завършила е ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" в Габрово. Притежава магистърска степен по Английска филология и магистърска степен по Финанси, както и допълнителни квалификации в сферата на управлението на програми и проекти.
От 2008 г., в рамките на 2 години, Таня Христова е зам.-кмет на Габрово по устойчиво развитие, като пряка нейна отговорност е подготовката и управлението на всички проекти в Габрово.След това Таня Христова става началник на политическия кабинет на министър Дончев, ръководител на централното координационно звено и секретар на Съвета по контрол и управление на европейските фондове.
Таня Христова има 10 години опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз, в сферите на регионалното развитие, социалните дейности, образованието и туризма.
Става кмет на Габрово на 23 октомври 2011 година.
Атанас Буглов, управител на „Винербергер България”

Атанас Буглов, управител на „Винербергер България”

Атанас Буглов получава висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство в София, специалност "Счетоводство и контрол".
Постъпва във Винербергер през септември 2005 година, на длъжност мениджър финанси. От август 2008 година е прокурист и финансов директор на компанията, а от май 2009 година - неин управител.

арх. Иван Кирчев, главен архитект на Община Стара Загора

арх. Иван Кирчев, главен архитект на Община Стара Загора

доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на обединение "Интегриран план за Варна 2020"

доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на обединение "Интегриран план за Варна 2020"

арх. Петко Прокопиев, "Орак студио" ЕООД - Пловдив

арх. Петко Прокопиев, "Орак студио" ЕООД - Пловдив

Мартин Заимов, изпълнителен директор на РФГР (Jessica)

Мартин Заимов, изпълнителен директор на РФГР (Jessica)

Мартин Заимов е роден през април 1962 г. в Женева, където майка му Клавдия Заимова живее и работи към ООН. Баща му е Майкъл Голдсмит, британски гражданин, журналист по професия. Майката дава на сина си известната фамилия Заимови. Мартин Заимов има по-млад брат Михаил и две деца от французойка. Завършил е специалност "Електронна техника" в Техническия университет в София. Емигрира от България през 1988 г. Учи в Лондон и получава магистърска степен по макроикономика от “Лондон скул ъф икономикс”. Работи във френските фирми "Бис" и "Луи Драйфус". Владее френски, английски и руски език.

Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво развитие на София

Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво развитие на София

Надя Данкинова е родена в Ямбол. Магистър е по социално икономическо планиране и публични финанси от УНСС.
Опитът й в банковия сектор е като офис мениджър на регионален офис на "Сосиете Женерал Експресбанк".
В публичния сектор работи като зам. областен и областен управител на Ямбол, както и в управлението на общинските финанси като финансов експерт, а по-късно и като зам.-кмет на община Ямбол. Активно участва в експертни работни групи, свързани с финансовата децентрализация и общинските финанси.
Има дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани от фондове на ЕС. Участва в разработването на стратегически регионални документи.

Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на „Европейски Търговски Център”

Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на „Европейски Търговски Център”

Таня Косева-Бошова е Изпълнителен директор на European Trade Center.
Преди присъединяването си към European Trade Center, тя е била изпълнителен директор на Landmark Property Bulgaria, съдружник и в "Бриджкорп", работила е в Colliers осем години, като четири от тях е била главен директор на българския офис.
Таня Косева-Бошова е ковчежник и член на Борда на директорите на Американската търговска камара в София.
Тя е дипломирана от Американския университет в Благоевград със специалности "Икономика" и "Бизнес администрация"

проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на НЦТР

проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на НЦТР

арх. Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София Тех Парк”

арх. Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София Тех Парк”

Елица Панайотова е архитект с разнообразен опит и над десетгодишна професионална практика в областта на проектирането и инвестиционното консултиране. Завършила е Университета по архитектура, строителство и геодезия, с магистърска степен по Градско планиране и архитектура. Втората си магистърска степен по Градско планиране и жилищна политика получава от Университета в Линкълн, Великобритания.Професионалната й кариера започва в средата на деветдесетте години, предимно с градоустройствени проекти – Бизнес Парк София, градски център на София (две наградени конкурсни разработки в екип), курорти по Черноморието и др.Опитът й в областта на архитектурното проектиране включва офис, търговски, жилищни и промишлени сгради, сред които сграда 3 в Бизнес Парк София; административни сгради на граничните пунктове в Силистра и Лесово; винарна Шато РуКо, Ямбол; винарна Санта Сара, Горица; хотели по Черноморието; множество интериори.

 

Програма ГРАДЪТ 2013:

Генерален спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Организатор:

Партньори: