Програма


РАМКОВА ПРОГРАМА НА URBAN INNOVATION FORUM
/23 април 2013 /

 THE CITY AND THE BUILDINGS

 


8.00 – 9.00 Регистрация

9.00 -  11.00 ОТКРИВАЩА СЕСИЯ (Зала Алфа 2)

9.00 – 9.10  Приветствие и официално откриване

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

9.10 – 10.45
Интелигентно и устойчиво развитие на българските градове - основна цел на новата ОП "Региони в растеж 2014-2020". Българските градове -  основен двигател на модернизацията и развитието на България през следващия програмен период. Създаване на „интелигентни” градове чрез инвестиции в иновации и технологии и привличане на инвестиции.

Тодор Попов, председател на НСОРБ, кмет на община Пазарджик
арх. Илко Николов, председател на Общински съвет Пловдив. Презентация
Паул Форстрайтер, член на борда на директорите SWARCO. Презентация
Евгения Караджова, управител на „Есри България”
Евгени Каракановски, директор „Развитие на продукти, услуги и бизнес решения”, Мобилтел
Грегор Лончар, индустриални решения, интелигентни градове, лидер за централна и източна Европа, IBM SWG. Презентация
Деница Николова, ръководител на УО на ОПРР. Презентация
арх. Георги Коларов, DGNB Одитор Устойчиви градски структури, Председател на Българския Съвет за устойчиво развитие. Презентация

Модератор: Венета Кръстева, управител на ГРАДЪТ Медиа Груп

10.45 - 11.00
Представяне на Expo Real – 16-то Международно изложение за недвижими имоти и инвестиции.
Щефан Решке, координатор на EXPO REAL за Централна и Източна Европа. Презентация

11.00  – 11.15   Кафе пауза


11. 15  – 17.45  СЕСИЯ  THE CITY (Зала Алфа 2)

Създаване на „интелигентни” градове чрез предоставяне на интелигентни услуги

11.15 – 12.45
Проекти за Интегриран градски транспорт.  Внедряване на „умни”системи за транспорт и мобилност.  ИТС в градския транспорт - тенденции и иновации. Центрове за градска мобилност – добри практики. Автоматизирана билетна система. BRT за масов бърз градски транспорт.

Любомир Христов, зам.-кмет на Столична община. Презентация
проф. Вито Мауро, член на надзорния съвет на SWARCO AG. Презентация
инж. Борислав Кръстев, ръководител на ЗИП "Интегриран градски транспорт - Пловдив"
Иваница Бояджиева, управител на ОП "Център за градска мобилност", Плевен
Руска Бояджиева, ръководител проект "Интегриран градски транспорт на Бургас". Презентация
Румен Михайлов, председател на УС на българска асоциация ИТС. Презентация
Золтан Килиан, директор межуднародни продажби, T-Systems Hungary Ltd. Презентация
Робърт Нордентофт, представител на фирма Traffic Network Solutions SL. Презентация
Золтан Жутаси, изпълнителен директор, Synergon information systems. Презентация

Модератор: Савина Големинова, консултант по европейски проекти

12.45  – 13.30   Обяд

13.30 – 15.00
Съвременна летищна инфраструктура и интеграцията и в градска среда – съвременни тенденции в развитие на зоните около летищата. Аерогарите - високотехнологични сгради и съоръжения. ЖП гарите – транспортни хъбове и нови градски центрове. Архитектурата на обществените сгради и достъпът до тях за хора с проблеми в придвижването.

арх. Петър Диков, главен архитект на Община София
арх. Веселина Илиева, главен архитект на Община Бургас
арх. Яни Вълканов, главен координатор на екипа на ИПГВР – София. Презентация
арх. Цветан Петров, ръководител на консорциум, представляващ обединение „Устойчиво развитие на Бургас”, разработващ ИПГВР Бургас. Презентация
арх. Белин Моллов, ръководител на консорциум "Пловдив 2020", разработващ ИПГВР  Пловдив. Презентация
Никола Игнатов, мениджър управление на собствеността на Сграда 2, „София Еърпорт Център”
инж. Ралица Каменова, представител на Armstrong. Презентация

Модератор: арх. Ивайло Мишев, управител АТМ. Презентация

15.00 – 16.30
Устойчиво  и интегрирано градско развитие. Проекти и  възможности за финансиране. Фонд Jessica и ПЧП.

Тодор Попов, председател на НСОРБ, кмет на община Пазарджик
Таня Христова, кмет на община Габрово
Атанас Буглов, управител на „Винербергер България”
арх. Иван Кирчев, главен архитект на Община Стара Загора
доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на обединение "Интегриран план за Варна 2020", разработващ  ИПГВР Варна, и ръководител на екипа на „План Плевен 2020”, разработващ ИПГВР на Плевен. Презентация
арх. Петко Прокопиев, "Орак студио" ЕООД - Пловдив. Презентация
Мартин Заимов, изпълнителен директор на РФГР (Jessica). Презентация
Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво развитие на София. Презентация

Модератор: Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на „Европейски Търговски Център”

16.30– 18.00
Проектни предложения в зоните за икономически растеж на ИПГВР. Технопарковете – сътрудничеството между наука, образование, технологии и бизнес в подкрепа на устойчивото развитие на градовете и региона. Обзор на развитието на пространствената инфраструктура в България.

проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на НЦТР и ръководител на Обединение „София XXI“, разработващ  ИПГВР София. Презентация
арх. Елица Панайотова, изпълнителен директор на "София Тех Парк”. Презентация
арх. Симеон Рангелов, главен  архитект на Русе
Димитър Кацарски, зам.-кмет на Община Пловдив
инж. Атанас Бързев, Директор на дирекция, "Водна инфраструктура", СМ Казанлък. Презентация
Миглена Кузманова, председател на БАГИС
арх. Лапо Галуци - Florence 100 places - Community participation in decision making, urban development and media visibility. Презентация 1, 2, 3, 4, 5

Модератор: урб. Галина Алексова, председател на Съюза на урбанистите в България

11.15  – 17.45   СЕСИЯ  THE BUILDINGS (Зала Алфа 1)

Интелигенти сгради в името на „интелигентни” градове

11.15  – 12.45
Офис сградите - преосмисляне на концепцията за качество на работната среда. Фасаден инженеринг - специфики при изграждане на високи сгради. Кей стъди бизнес център „Капитал форт”

инж. Венета Новакова, директор R&D на ЕТЕМ Group. Презентация
инж. Стефан Недков, изпълнителен директор на „Тал инженеринг”
арх. Атанас Панов, управител на „ЛП Консулт”
арх. Димитър Паскалев, управител на „Архитектоника студио”
Верка Петкова, мениджър Офис и Индустриални площи,  Colliers International. Презентация

Модератор: арх. Ангел Захариев, управител на „АА Архитекти”

12. 45  – 13.30 Обяд

13.30 – 14.30
Модерните търговски и бизнес центрове - тенденции и нови концепции.

арх. Пламен Нанов, архитектурно бюро „Студио 17,5-М”
арх. Мая Йовчева, изпълнителен директор на  „ПроАрх”
арх. Миряна Йовчева, архитектурно бюро  „Планинг”. Презентация
Антон Дончев, управител ГЕЦЕ ГмбХ – Германия, ТП
Евгения Караджова, управител на „Есри България”

Модератор: Явор Оташлийски, "Кнауф АМФ", ръководител регионален център за Югоизточна Европа. Презентация

14.30 – 14.45
Предизвикателства при реализирането на строителството на мащабен търговски проект – кей стъди Paradise Center

Атанас Костурков, управител на "Комфорт" ООД

14.45 – 16.15
Проектиране на модерни образователни центрове. Модерните училища - коридор със стаи или нещо повече? Решаване на психологически проблеми със средствата на архитектурата. Образци от миналото - как могат да бъдат обновени.

проф. Стефан Попов, ръководител на програма по архитектура - Европейски политехнически университет. Презентация
д-р Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България
арх. Владимир Михов, проектант на новото крило на Априловската гимназия – Габрово. Презентация
Димитър Пенев, управител на „Ригипс”. Презентация
инж. Петър Камбуров, експерт
Тодор Тодоров, фасилити мениджър на  Англо-американско училище в София. Презентация

Модератор: арх. Борислав Богданов, управител „Амфион”


16.15 - 16.45
Ефективна експлоатация на сградите – фасилити мениджмънт. По стъпките на качествения фасилити мениджмънт или как да запазим и повишим стойността на управляваните от нас сгради. В търсене на оптималните решения за сградите и обкръжаващата среда. Защо трябва да се поддържат и управляват професионално сградите и съоръженията – предимства на професионалния фасилити мениджмънт. Зелени сгради.

Тошо Киров, управител на „Фърст Фасилити България”
Карло Марзот, управляващ директор, EZ MEP International
доц. д-р инж. Ивайло Банов, председател на Националната професионална секция „Отопление, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване”, КИИП

Модератор:  Никола Игнатов, мениджър управление на собствеността на Сграда 2, „София Еърпорт Център”

16.45 – 17.45
Тенденции при проектирането, изграждането и експлоатацията  на модерни болнични заведения.

арх. Танко Серафимов, управител  на „Ателие Серафимов Архитекти”
Андрей Марков, управител и съинвеститор „Сити Клиник”
арх. Борислав Богданов, управител  на „Амфион”
арх. Донка Стоянова, "Български консултантски център" ЕООД. Презентация
Антон Дончев, управител ГЕЦЕ ГмбХ – Германия, ТП

Модератор: арх. Ивайло Петков, управител на „Студио 10 АМ”

Програма ГРАДЪТ 2013:

Генерален спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Организатор:

Партньори: